หลักสูตรพนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

Real Centre Network คือโรงเรียนสอนนายหน้าอสังหาฯ ที่ถูกรับรองโดยรัฐบาลสิงคโปร์ ในปัจจุบันเราขยายสาขาไปในหลายๆประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เราได้ขยายสาขามาในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Real Cetre Academy Thailand และเลือกพื้นที่พัทยาในการเปิดศูนย์ฝึกอบรมฯ ของเราเพื่อรองรับการเรียนการสอนนายหน้าอสังหาฯในระดับอินเตอร์ พร้อมกับเป้าหมายที่จะพัฒนานายหน้าอสังหาฯ ในประเทศไทยให้เทียบเท่านานาชาติ รายละเอียดงาน (ทุกรายการมีการแปลภาษาไทยให้กับผู้ร่วมงาน)

 

https://realcentrenetwork.com/

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ RCA Thailand Real Estate Conference 2022

วันที่/วัน: วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 
สถานที่จัดงาน: โรงแรมฮิลตันพัทยา, ห้องซีบอร์ด 1
ผู้เข้าร่วมประมาณการที่คาดหวัง: 30 ท่าน (งานเลี้ยงรับรองวันแรกประมาณ 80 ท่าน)

การลงทะเบียน: 12,000 บาทถ้วนต่อคน รวมทั้ง 4 วันทุกรายการ

วันที่ 1

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565
17:00 น ถึง 22:00 น
งานเลี้ยงรับรองและแนะนำศูนย์ฝึกอบรมและแขก VIP

วันที่ 2

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565
9:00 น ถึง 10.30 น
Mr. Taco Heidinga
แรงจูงใจในการเป็นนายหน้าอสังหามืออาชีพ

 

10:30 น ถึง 10.45 น
พักเบรคอาหารว่างที่โรงแรมฮิลตันพัทยา

 

10.45 น ถึง 12:00 น

Mr. Harry Yeo
สัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

 

12.00 น ถึง 13:00 น
พักกลางวันมีอาหารให้กับผู้เข้าร่วมประชุมที่โรงแรมฮิลตันพัทยา


13.00 น ถึง 15.00 น
Mr.Harry Yeo
กฎหมายและขั้นตอนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

 

15.00 น. ถึง 15.15 น
พักเบรคอาหารว่างที่โรงแรมฮิลตันพัทยา

 

15:15 น ถึง 17.00 น
คุณภัทรวดี รจิตวัฒนา และ คุณรัชนีกรรู้ทำนอง
แชร์ประสบการณ์การเป็นนายหน้าอสังหามืออาชีพในประเทศไทยกว่า 10 ปี และช่วงถามตอบ

วันที่ 3

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565

9.00 น ถึง 10.30 น
Mr. Taco Heidinga
โซเชียลมีเดียสำคัญอย่างไรในการเป็นนายหน้าอสังหาฯ ทุกวันนี้

 

10.30 น ถึง 10.45 น
พักเบรคอาหารว่างที่โรงแรมฮิลตันพัทยา

 

10.45 น ถึง 12.00 น
Mr. Harry Yeo
กฎหมายและขั้นตอนการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

 

12.00 น ถึง 13.00 น
พักกลางวันมีอาหารให้กับผู้ร่วมเข้าประชุมที่โรงแรมฮิลตันพัทยา

 

13.00 น ถึง 15.00 น
Ms. Cheryl Sum
จรรยาบรรณสำหรับนายหน้าสังหาริมทรัพย์

 

15.00 น ถึง 15.15 น
พักเบรคอาหารว่างที่โรงแรมฮิลตันพัทยา

 

15:15 น ถึง 17.00 น
คุณภัทรวดี รจิตวัฒนา และ คุณรัชนีกร รู้ทำนอง
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและถ่ายภาพรวมกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

 

วันที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565
เวลา 9.00 นถึง 16.00 น
ทัวร์ชมอสังหาฯในพื้นที่พัทยาโดยโครงการฯ

การลงทะเบียน

29 สิงหาคม 2565 | 17.00 – 22.00 น. 30-31 

สิงหาคม 2565 | 9.00 – 17.00 น. 01 

กันยายน 2022 | 9.00 – 16.00

 

น. โรงแรมฮิลตัน พัทยา

ผู้เข้าร่วม:

12000 บาท
หลักสูตรพนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

• งานเลี้ยงต้อนรับ
• เซสชั่นเครือข่าย

• ทัวร์ทรัพย์สิน